Toiminta

 

Osaston sääntöjen mukainen tarkoitus ja tehtävä

 

1) Osaston tarkoituksena ja tehtävänä on koota paikkakunnan tai talousalueen, yrityksen tai konsernin rakennus- ja rakennustuoteteollisuuden, maa- ja vesirakennusalan sekä talotekniikka-alan työntekijät ja toimihenkilöt liiton jäsenyyteen sekä toimia näiden ja liiton sääntöjen, liittokokousten päätösten mukaisesti jäsentensä taloudellisen ja henkisen tason kohottamiseksi.

2) Tarkoituksen toteuttamiseksi osasto:
a) valvoo toimintapiirissään alan työehtosopimusten noudattamista ja jäsentensä oikeuksia työmarkkinoilla;
b) toimii alan työ- ja palkkaehtojen ja sosiaalisen lainsäädännön parantamiseksi;
c) edistää jäsentensä opiskelua, ammatillista kehittymistä sekä kaikinpuolista yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä kanssakäymistä;
d) voi osaston tarkoitusperien vaatimien menojen kattamiseksi hankkia tuloja järjestämällä asianmukaisella luvalla arpajaisia ja harjoittaa kioskitavaroiden ja painotuotteiden myyntiä sekä ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä
e) voi omistaa kiinteistöjä.

3) Osasto on oikeutettu muodostamaan keskuudessaan osaston hallituksen valvonnan alaisena toimivia rekisteröimättömiä alaosastoja, joiden säännöt osaston hallitus hyväksyy.

4) Osasto kuuluu jäsenenä Rakennusliitto ry:n aluejärjestöön.

 

Osaston mallisäännöt on hyväksytty 22. liittokokouksessa toukokuussa 2011.